Legg av armering

Vi er rustet til de aller fleste utfordringer, enten det dreier seg om større eller mindre jobber. Ingen prosjekter er like, og derfor er vår sterkeste egenskap nettopp erfaringen vi har opparbeidet oss.

Ta gjerne en titt i vår prosjekt-portefølje  for å se andre prosjekter vi har jobbet på.

Noen av våre større prosjekter inkuderer Hålogalandsbrua i Narvik, som har et spenn på 1145 meter og har vært under konstruksjon fra 2013 og frem til i dag.

Vi stod også for all armering på firefelts E6 fra Svingenskogen til den nye Svinesundsbrua. Vi hadde levert 11 000 tonn totalt da prosjektet stodferdig i 2005.

Daglig leder Willy Torp administrerer legging av armering sammen med Thomas Pettersen.

  • Willy Torp

    905 57 818 / willy@borgarmering.no

  • Thomas Pettersen

    901 58 737 / thomas.pettersen@borgarmering.no