• Prosjekt Strindheimtunnelen, Trondheim

Strindheimtunnelen, Trondheim

Da NCC fra 2010 til 2014 bygget Strindheimtunnelen, leverte vi totalt 2300 tonn armering.

Tunnelen er blitt beskrevet som «en av de mest kompliserte tunnelstrekningene i Norge». Hele strekningen går under relativt tett bebyggelse. I tillegg måtte et lag på 20 meter kvikkleire håndteres før man kom til fast fjell.

Med en pris på ~2 millioner kroner per meter er Strindheimtunnelen også et av landets dyreste tunnelstrekninger.