Hålogalandsbrua

Nord-Europas nest lengste hengebro. Entreprisen er tildelt NCC, og Borg Armering skal stå for armeringsarbeidet.

Boren skal ha et spenn på 1145 meter, og den totale lengden blir 1533 meter. Broen skal etter planen åpnes i 2017.