• Prosjekt Embretsfoss kraftverk, Buskerud

Embredsfoss kraftverk, Buskerud

Borg Armering stod for ca. 2300 tonn armering da AF utførte de bygningstekniske arbeidene på kraftverket Embretsfoss 4.

Det nye kraftverket har en kapasitet på 49 MW og ble bygget i tidsrommet 2010-2013.