• E6 - Riksgrensen, Svingenskogen

E6 Riksgrensen – Svingenskogen

Borg Armering stod for all armering da Veidekke bygde en firefelts motorvei fra Svingenskogen til den nye Svinesundbrua.

Dette er en strekning på ~4,5 km, og vi leverte totalt 11 000 tonn armering.

Prosjektet ble ferdigstilt i 2005, og den kongelige innvielsen fant sted 10. juni.